Loading...
Duurzaamheid

Klimaatactie

Doel dertien van de zeventien Sustainable Development Goals is het derde doel waar Metaglas actie mee bezig is. Het doel beschrijft dat een organisatie direct actie moet ondernemen om klimaatverandering en haar impact op de wereld te bestrijden. Metaglas draagt een steentje bij op haar eigen manier door onder andere de CO2 uitstoot te reduceren en een MVO certificaat te behalen.

CO2 Convenant Tiel

Klimaatverandering als gevolg van uitstoot van broeikasgassen kan uiteindelijk alleen door een mondiale inspanning worden opgelost. Maar ook initiatieven op lokaal niveau dragen bij aan de reductie van CO2-uitstoot. Ruim twintig prominente bedrijven uit Tiel, waaronder Metaglas, spande zich drie jaar extra in om het gebruik van fossiele energie te reduceren met als doel een bijdrage te leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Daarvoor ondertekenden zij op 5 november 2009 in de raadzaal van het Tielse gemeentehuis het Tiels Energie Convenant.

Het Tiels Energie Convenant is een initiatief van de Ondernemers Coöperatie Tiel. Met dit initiatief laten wij zien onze verantwoordelijkheid te nemen voor de reductie van CO2-uitstoot en ons actief inzetten voor duurzame ontwikkeling. Alle deelnemers aan het convenant hebben in een zogenaamde ‘footprint’ vastgesteld wat de broeikasemissie van de onderneming nu is. Wij hebben daarnaast een gezamenlijk te bereiken doel vastgesteld. Landelijk streeft de overheid naar een reductie van 2%. De Tielse ondernemers zijn ambitieuzer, namelijk gemiddeld 3% vermindering per jaar en uiteindelijk een besparing van totaal 12% in 2014. Eind 2014 hebben we een besparing weten te realiseren van maar liefst 39% door onder andere over te stappen naar windenergie.

CO2 prestatieladder

Metaglas zet zich continue in om de CO2 uitstoot te minimaliseren. Door middel van de CO2 footprint krijgt Metaglas ieder jaar inzicht in de CO2 uitstoot en waar mogelijkheden liggen om deze uitstoot te verlagen. Zo is Metaglas na de eerste footprint berekening in 2014 overgestapt naar groene stroom; een verandering die direct veel invloed heeft op de CO2 uitstoot. Kijk voor onze CO2 Footprint op www.duurzameleverancier.nl.

Maatregelen CO2-reductie

Om deze CO2-reductie en een substantiële vermindering van de milieubelasting te realiseren heeft Metaglas de afgelopen jaren de volgende maatregelen genomen:

  • Inkoop van groene energie;
  • Vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uistoot door het verplicht stellen van A-label auto’s voor medewerkers en geen bedrijfsauto voor medewerkers bij wie dit voor de functie niet noodzakelijk is;
  • Door engineering en een goed inkoopbeleid wordt de hoeveelheid afval bij de productie van onze producten tot een minimum beperkt;
  • Recycling van hout, aluminium, staal, glas, cartridges en het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval;
  • Het aanbrengen van automatische smeersystemen voor machines, waardoor er minder smeermiddelen worden gebruikt;
  • Vloeistofdichte vloeren in de productieomgeving waardoor vervuiling van de oppervlakte wordt tegengegaan;  
  • Volglazen gevellamellen als zonwering aan de buitenzijde van ons kantoorgebouw, deze zorgen in de zomer dat minder zonnewarmte het gebouw opwarmt zodat minder koeling nodig is en in de winter zorgen deze lamellen voor een extra isolerende laag;
  • Lichtsensoren en led verlichting;
  • Tijdschakelaars op koffiezetapparaten;
  • Grondwaterkoeling;
  • Post wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd en om de overige postzendingen te compenseren neemt Metaglas deel aan het initiatief van PostNL voor CO2 neutrale postverzending waarbij ter compensatie bomen worden aangeplant.
Zonnepanelen

Metaglas streeft naar zelfvoorziening in stroomgebruik. Naar verwachting worden er eind 2018, in samenwerking met de gemeente Tiel en Tielse bedrijven, op de daken van diverse bedrijfspanden zonnepanelen geïnstalleerd. De zonnepanelen op het bedrijfspand van Metaglas zullen 576 kWp genereren wat resulteert naar zelfvoorziening in de stroombehoefte van Metaglas. Zo komen wij continue een stapje dichterbij een schonere wereld.

Stichting AluEco

Metaglas is lid van de stichting AluEco. Deze stichting bevordert duurzaamheid in de gevelbouw door o.a. het beheren van een marktconforme recycleketen voor aluminium en staal. In deze recycleketen wordt hergebruik van aluminium door de aangesloten bedrijven gerealiseerd. Aluminium en staal zijn zeer duurzame bouwmaterialen met een hoge restwaarde. Ruim 90% van het  vrijkomend materiaal wordt gerecycled tot nieuwe hoogwaardige (bouw)producten met een minimum aan milieubelasting Hierdoor wordt een hoogwaardig en duurzaam gebruik van dit metaal gegarandeerd. Metaglas maakt zoveel mogelijk gebruik van gerecycled aluminium. Klik hier voor ons recycle certificaat.

MVO-Monitor Koninklijke Metaalunie

Metaglas kan met trotst mededelen dat wij voor de tweede keer het MVO certificaat hebben ontvangen van de Koninklijke Metaalunie. De MVO-monitor is niet alleen een certificering, maar ook een instrument waarmee Metaglas invulling geeft aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De MVO certificering van de Koninklijke Metaalunie is gebaseerd op ISO 26000, de wereldwijde richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wordt onafhankelijk gecertificeerd. Aan de hand van de MVO-monitor is Metaglas beoordeeld op de punten: milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, betrokkenheid en eindgebruikersbelangen. Punten die allen overlap hebben in de zeventien Sustainable Development Goals waar Metaglas graag aan meewerkt. Alles voor een beter wereld. Voor iedereen.

Laat een bericht achter
Kom in contact!