Loading...
Contact

Privacyverklaring sollicitanten

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Het AVG protocol van de holding Westerbildt BV en Node Investments BV is van toepassing op alle dochterondernemingen en werkmaatschappijen die onder deze holdingen vallen: Welles OZ, Eekburgh OZ BV, Metaglas Groep B.V, Metaglas Operations BV, Metaglas Construct BV, Metaglas Marine BV, Metaglas Premium BV, Metaglas Service BV Methermo BV en Metinox BV. In dit rapport worden alle vennootschappen te noemen als Metaglas.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Metaglas verzamelt en gebruikt persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een (eventuele) arbeidsovereenkomst/stageovereenkomst/uitzendovereenkomst/onder aannemingsovereenkomst te sluiten en uit te voeren.

Gelet op deze noodzaak dien je de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk geen sollicitatieprocedure met jou doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst/stageovereenkomst/uitzendovereenkomst/onder aannemingsovereenkomst aangaan en uitvoeren of aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.
Wij gebruiken jouw gegevens om met je te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van de geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en de eventuele afhandeling van de door jou gemaakte onkosten.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen jouw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderen, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens. Vind je dat wij onjuist omgaan met je persoonsgegevens dan kun je hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van je persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Je kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij je persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kun je geen bezwaar maken of verzoeken om wissing.

Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: Metaglas Groep, P&O, Het Eek 5, 4004LM Tiel, 06-54790167, i.mocking@metaglas.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Laatste update 13/02/2023

Laat een bericht achter
Kom in contact!