Loading...
Duurzaamheid

Balans tussen mens en milieu

Metaglas neemt haar rol in maatschappelijk ondernemen serieus. Hierbij staat de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering centraal en het doel om de belastende effecten op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken.

Om de wereld tot een betere plek te maken heeft Metaglas zijn duurzaamheidsdoelen gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG) – ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen genoemd – van de Verenigde Naties. De zeventien SDG moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatveranderingen in 2030. Met dit initiatief laat Metaglas zien dat het bedrijf zich actief inzet voor duurzame ontwikkelingen en verantwoordelijkheden om een steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Metaglas heeft van de zeventien SDG drie doelen geselecteerd waarbij ze de komende jaren de focus op leggen, de doelen zijn als volgt:

Alle zeventien SDG hebben raakvlakken met elkaar, waardoor Metaglas indirect meer doelen nastreeft dan de drie focusdoelen. Benieuwd naar alle zeventien SDG doelen, lees hier meer over op www.sdgnederland.nl.

Laat een bericht achter
Kom in contact!