Loading...
Duurzaamheid

Balans tussen

mens en milieu

Metaglas neemt haar rol in maatschappelijk ondernemen serieus. Hierbij staan een duurzame bedrijfsvoering en het beperken van de belastende effecten op mens en milieu zoveel mogelijk centraal. Want als duurzaamheid in het middelpunt staat, levert dit een excellente leefomgeving op. Voor iedereen.

Toekomstgericht

produceren


Voor Metaglas ligt de nadruk op de toekomst en het gebruik op lange termijn. Wij vinden het een must dat onze producten beschikken over een lange levensduur, maar ook dat het productieproces een minimale impact heeft op het milieu. Daarom werken wij zoveel mogelijk met gerecyclede grondstoffen en kopen alleen aluminium in dat bestaat uit 90% gerecycled aluminium. Naast het inkopen van duurzame en milieubewuste materialen hebben wij het productieproces zo ingericht om de belastende effecten op het milieu te minimaliseren. We generen nagenoeg geen afval doordat wij inzetten op recyclen van alle materialen waaronder zaagverlies wat we terug leveren aan het extrusiebedrijf; zijn wij zelfvoorzienend door de zonnepanelen op het bedrijfspand en worden alle auto’s vervangen door elektrische auto’s. Kortom een uitgebalanceerde proces waarbij de toekomst de hoofdrol speelt.

Toekomstgericht

bouwen


Lange levensduur, kwaliteit en realisatie van comfort in het breedste zin van het woord staan centraal bij de realisatie en plaatsing van alle Metaglas-producten. Aluminium is een onderhoudsarm materiaal met een lange levensduur. Dit combineren we met een prachtig minimalistisch en kwalitatief design waarbij we het gebruikersgemak nooit uit het oog verliezen. Het thermisch onderbroken systeem, welke wij voortdurend door ontwikkelen en aanpassen aan de nieuwste eisen, zorgt voor een prettig binnenklimaat waardoor er met de producten van Metaglas energie-neutraal gebouwd kan worden. Zo zorgen wij niet alleen voor een optimaal woongenot, maar verlagen wij ook het energiegebruik. In ieder gebouw.

Een duurzaam product hoort ook duurzaam te worden gemonteerd. Wij werken daarom alleen met eigen vakbekwaam personeel die wij continue opleiden om te excelleren in het monteren van onze producten op de bouwplaats. Hierdoor wordt de aannemerij niet alleen ontzorgt maar kunnen we de kwaliteit en snelheid garanderen.

Toekomstgericht

zijn


Metaglas wil graag gezien worden als aantrekkelijker werkgever waar medewerkers de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. De talenten en mogelijkheden van mensen staan centraal in plaats van zijn of haar beperkingen. Zo komt de keuze niet standaard te liggen op de kandidaat met de beste papieren, maar krijgen mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werkelozen, schoolverlaters en herintreders extra kansen. Het bedrijf wordt hierdoor toegankelijker voor verschillende mensen met hun eigen mogelijkheden en talenten.

Dit geldt ook voor onderwijs. De interesse voor jongeren in techniek is de laatste jaren steeds verder afgenomen. En dat terwijl de sector techniek zeer breed is en vele kansen voor jongeren biedt. Om de keuze voor technische opleidingen en de metaalsector te stimuleren en zo ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde medewerkers te kunnen beschikken besteden wij veel tijd en aandacht aan het verspreiden van kennis over technische beroepen onder jongeren. De gevelbranche is namelijk ontzettend leuk!

Duurzaamheid Metaglas Mvo
Onze pijlers in combinatie met SDG

Deze drie pijlers (toekomstgericht produceren, toekomstgericht bouwen en toekomstgericht zijn) zijn binnen Metaglas gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG) – ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen genoemd – van de Verenigde Naties. De zeventien SDG moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatveranderingen in 2030. Met dit initiatief laat Metaglas zien dat het bedrijf zich actief inzet voor duurzame ontwikkelingen en verantwoordelijkheden om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Metaglas heeft van de zeventien SDG drie doelen geselecteerd: Goed onderwijs, fatsoenlijke banen en economische groei en klimaatverandering aanpakken.

Benieuwd naar alle zeventien SDG doelen, lees hier meer over op www.sdgnederland.nl.

Laat een bericht achter
Kom in contact!