Loading...
Duurzaamheid

Balans tussen

mens en milieu

Metaglas neemt haar rol in maatschappelijk ondernemen serieus. Hierbij staan een duurzame bedrijfsvoering en het beperken van de belastende effecten op mens en milieu zoveel mogelijk centraal. Want als duurzaamheid in het middelpunt staat, levert dit een excellente leefomgeving op. Voor iedereen.

Toekomstgericht

produceren


Voor Metaglas ligt de nadruk op de toekomst en het gebruik op lange termijn. Wij vinden het een must dat onze producten beschikken over een lange levensduur, maar ook dat het productieproces een minimale impact heeft op het milieu. Daarom werken wij zoveel mogelijk met gerecyclede grondstoffen en kopen alleen aluminium in dat bestaat uit 80% gerecycled aluminium. Naast het inkopen van duurzame en milieubewuste materialen hebben wij het productieproces zo ingericht om de belastende effecten op het milieu te minimaliseren. We generen nagenoeg geen afval doordat wij inzetten op recyclen van alle materialen waaronder zaagverlies wat we terug leveren aan het extrusiebedrijf; zijn wij zelfvoorzienend door de zonnepanelen op het bedrijfspand en worden alle auto’s vervangen door elektrische auto’s. Kortom een uitgebalanceerde proces waarbij de toekomst de hoofdrol speelt.

Toekomstgericht

bouwen


Lange levensduur, kwaliteit en realisatie van comfort in het breedste zin van het woord staan centraal bij de realisatie en plaatsing van alle Metaglas-producten. Aluminium is een onderhoudsarm materiaal met een lange levensduur. Dit combineren we met een prachtig minimalistisch en kwalitatief design waarbij we het gebruikersgemak nooit uit het oog verliezen. Het thermisch onderbroken systeem, welke wij voortdurend door ontwikkelen en aanpassen aan de nieuwste eisen, zorgt voor een prettig binnenklimaat waardoor er met de producten van Metaglas energie-neutraal gebouwd kan worden. Zo zorgen wij niet alleen voor een optimaal woongenot, maar verlagen wij ook het energiegebruik. In ieder gebouw.

Een duurzaam product hoort ook duurzaam te worden gemonteerd. Wij werken daarom alleen met eigen vakbekwaam personeel die wij continu opleiden om te excelleren in het monteren van onze producten op de bouwplaats. Hierdoor wordt de aannemerij niet alleen ontzorgt maar kunnen we de kwaliteit en snelheid garanderen.

Toekomstgericht

zijn


Metaglas wil graag gezien worden als aantrekkelijker werkgever waar medewerkers de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. De talenten en mogelijkheden van mensen staan centraal in plaats van zijn of haar beperkingen. Zo komt de keuze niet standaard te liggen op de kandidaat met de beste papieren, maar krijgen mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werkelozen, schoolverlaters en herintreders extra kansen. Het bedrijf wordt hierdoor toegankelijker voor verschillende mensen met hun eigen mogelijkheden en talenten.

Dit geldt ook voor onderwijs. De interesse voor jongeren in techniek is de laatste jaren steeds verder afgenomen. En dat terwijl de sector techniek zeer breed is en vele kansen voor jongeren biedt. Om de keuze voor technische opleidingen en de metaalsector te stimuleren en zo ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde medewerkers te kunnen beschikken besteden wij veel tijd en aandacht aan het verspreiden van kennis over technische beroepen onder jongeren. De gevelbranche is namelijk ontzettend leuk!

Duurzaamheid Metaglas Mvo
Onze pijlers in combinatie met SDG

Deze drie pijlers (toekomstgericht produceren, toekomstgericht bouwen en toekomstgericht zijn) zijn binnen Metaglas gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG) – ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen genoemd – van de Verenigde Naties. De zeventien SDG moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatveranderingen in 2030. Met dit initiatief laat Metaglas zien dat het bedrijf zich actief inzet voor duurzame ontwikkelingen en verantwoordelijkheden om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Metaglas heeft van de zeventien SDG drie doelen geselecteerd: Goed onderwijs, fatsoenlijke banen en economische groei en klimaatverandering aanpakken.

Benieuwd naar alle zeventien SDG doelen, lees hier meer over op www.sdgnederland.nl.

4 Kwaliteitsonderwijs
Onderwijs

Metaglas neemt haar rol op het gebied van Maatschappelijk Ondernemen zeer serieus. Wij zijn voor de omgeving een belangrijke werkgever en willen ook maatschappelijk onze bijdrage leveren. Belangrijk in ons beleid staat de verdere integratie van duurzaamheid en MVO in onze bedrijfsvoering. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan Social Return en de betekenis die wij op sociaal maatschappelijk vlak kunnen hebben, zoals het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, het stimuleren van technisch onderwijs onder jongeren en het bijdragen aan lokale initiatieven.

8 Eerlijk Werk En Economische Groei
Arbeidsmogelijkheden 

Metaglas werkt samen met Werkzaak Rivierenland, waar Lander de sociale werkplaats is ondergebracht. Daarnaast worden er diverse stages en opleidingsplaatsen geboden voor zowel het reguliere onderwijs als Wajongers en re-integratie trajecten.

Ook in het aannamebeleid speelt het maatschappelijk aspect een rol. Er wordt sterk gekeken naar de wil van de medewerker om zichzelf te verbeteren. Zo komt de keuze niet standaard te liggen op de best opgeleide kandidaat, maar kijken we bij vacatures of het mogelijk is deze in te vullen door iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgen langdurig werkelozen, Wajongers, WSW’ers, schoolverlaters, ouderen, (herintredende) vrouwen en statushouders extra kansen. Het bedrijf wordt hierdoor toegankelijker voor verschillende mensen met hun eigen mogelijkheden. Daarnaast is er ruimte voor flexibele werktijden waardoor mensen de mogelijkheid krijgen hun werkzaamheden zoveel mogelijk aan te passen aan hun thuissituatie. Het personeelsbeleid moet mede stimuleren tot het aantrekken van extra vrouwelijke medewerkers, ook in technisch gerelateerde functies.

Om de keuze voor technische opleidingen en de metaalsector te stimuleren en zo ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde medewerkers te kunnen beschikken besteden wij veel aandacht aan het verspreiden van kennis over technische beroepen onder jongeren. Zo zijn wij nauw betrokken bij het opzetten van techniekonderwijs zoals het Vakcollege, Technasium en het Opleidingsbedrijf Metaal en geven wij regelmatig voorlichting en rondleidingen aan scholieren van basisscholen en middelbaar onderwijs.

Naast het promoten van techniek onder jongeren ondersteunt Metaglas een flink aantal lokale initiatieven op het gebied van sport en cultuur zoals Appelpop, het Fruitcorso, Metec-TKH continental Cyclingteam, de triatlonvereniging en eerste divisie Trihalis en theater Agnietenhof.

IMG 1962
Klimaat

Metaglas heeft grote stappen gezet om haar CO2 footprint te verkleinen. Ons gebouw is bijvoorbeeld geheel energieneutraal, vanwege de aanschaf van zonnepanelen. Hierdoor wekken we meer energie op dan dat we verbruiken. Daarnaast hebben wij onlangs energielabel A++ behaald, wat betekent dat ons gebouw erg goed geïsoleerd is. Ook ons wagenpark is deels geëlektrificeerd, zodat we energie kunnen besparen. Dit doen wij om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

Onze producten worden duurzaam geproduceerd, zo maken wij gebruik van aluminium met minimaal 80% gerecycled aluminium. Daarnaast zijn wij continu bezig met het optimaliseren van onze producten om zo een nog betere isolatiewaarde te verkrijgen.

Door breed betrokken te zijn is Metaglas zichtbaar voor de omgeving. Het versterkt onze aantrekkelijkheid als werkgever, is goed voor onze uitstraling en vergroot onze marktkansen. 

Laat een bericht achter
Kom in contact!