Loading...
Duurzaamheid

Goed onderwijs

Metaglas wil graag gezien worden als aantrekkelijker werkgever waar medewerkers de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij speelt onderwijs een belangrijk onderdeel. Om die reden koppelt Metaglas haar activiteiten met doel 4: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen.

Jongeren en techniek

De interesse voor jongeren in techniek is de laatste jaren steeds verder afgenomen. En dat terwijl de sector techniek zeer breed is en vele kansen voor jongeren biedt. Om de keuze voor technische opleidingen en de metaalsector te stimuleren en zo ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde medewerkers te kunnen beschikken besteden wij veel tijd en aandacht aan het verspreiden van kennis over technische beroepen onder jongeren. Dit doen wij onder andere door:

  • Open dagen, rondleidingen en activiteiten voor jongeren;
  • VHTO Girlsday (open dagen speciaal gericht op meisjes/techniek);
  • Nauwe betrokkenheid bij het opzetten en uitvoeren van het technische Vakcollege in Tiel een opleiding waarbij leerlingen zich vanaf het eerste jaar extra verdiepen in techniek en na 6 jaar een volledig VMBO en MBO techniek diploma behalen;
  • Nauwe betrokkenheid bij het Technasium. Een examenrichting binnen HAVO/VWO waarbij de scholieren extra technische vakken en opdrachten krijgen, waar mogelijk i.s.m. het bedrijfsleven;
  • Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst met ROC Rivor in Tiel;
  • Opleidingsbedrijf Metaal. Metaglas één van de opleidingsbedrijven in de Metaalsector waarbij leerlingen een praktijkgerichte opleiding binnen het bedrijf kunnen volgen;
  • Wij bieden diverse stages en opleidingsplaatsen. Er is ruimte voor (snuffel)stages, deelopdrachten, afstuderen, duaal studeren en leerwerkbanen voor zowel het reguliere onderwijs (VMBO/MBO/HBO) als voor Wajongers en re-integratie trajecten.

In de afgelopen drie jaar (van 2015 tot en met 2017) waren er op verschillende afdelingen binnen ons bedrijf 49 stagiaires waarvan 15 snuffelstages, 4 afstudeerders, 12 leerlingen en 6 duaal studenten werkzaam.

Laat een bericht achter
Kom in contact!