Loading...
Contact

Disclaimer e-mail

Metaglas Groep bestaat uit de werkmaatschappijen: Metaglas BV, Metaglas Operations BV, Metaglas Construct BV, Metaglas Marine BV, Metaglas Premium BV en Metaglas Service BV. De inhoud van de e-mail correspondentie kan betrekking hebben op één of meerdere werkmaatschappij(en). Voor de correspondentie afzender verwijzen wij u door naar de overeengekomen overeenkomst.

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Metaglas Groep zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Metaglas Groep geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Metaglas Groep u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Metaglas Groep u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Op al onze verkooptransacties zijn de VMRG verkoop- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Tiel van toepassing. Voor al onze inkooptransacties zijn de inkoopvoorwaarden van de VMRG en de VMRG-kwaliteitseisen en adviezen van toepassing.

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by Metaglas Group. Metaglas Group cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Metaglas Group. The information contained in messages (with attachments) from Metaglas Group may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by Metaglas Group to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by Metaglas Group that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.

Laat een bericht achter
Kom in contact!